• Check our Facebookpage for the last updates and promotions.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Streetstyle Interior Skills gevestigd De Terp 29, 1911 AA Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Streetstyle Interior Skills verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Streetstyle Interior Skills verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Streetstyle Interior Skills bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden administratief bewaard voor maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Streeetstyle Interior Skills verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Streetstyle Interior Skills en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@streetstyleinteriorskills.com zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Klacht indienen

Streetstyle Interior Skills wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen.

Deze kunt u mailen naar info@streetstyleinteriorskills.com, wij proberen binnen 7 werkdagen u e-mail te beantwoorden.