• Check our Facebookpage for the last updates and promotions.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Eigendom website
De webshop is eigendom van Streetstyle Interior Skills.
Elke overname, gedeeltelijk of in zijn geheel, is onderworpen aan de toestemming van de eigenaar.

1.2. Aanvaarden van de voorwaarden
De klant erkent op het moment van bestelling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart ze zonder enige voorwaarden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen Streetstyle Interior Skills en de klant. 


2. Communicatie
2.1. Bereikbaarheid telefoon en mail
Streetstyle Interior Skills is alle dagen bereikbaar via telefoon of WhatsApp +31(0) 6 27140385 of via mail info@streetstyleinteriorskills.com

2.2. Communicatie
Klachten en/of opmerkingen of retours dienen altijd via info@streetstyleinteriorskills.com gemeld te worden. 

3. Producten
Streetstyle Interior Skills kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van (kleur)afwijkingen ten gevolge van foto's of video's.

4. Prijzen en informatie

4.1. BTW
Alle onze producten zijn inclusief BTW.

4.2. Programeer- en typfouten
De inhoud van de website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Streetstyle Interior Skills kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.
Alle prijzen en overige informatie op de website zijn dan ook onder voorbehoud van typfouten. 

5. Bestelling
De door ons verzonden bestelbevestiging geldt als bewijs voor uw bestelling.
Streetstyle Interior Skills bevestigt uw bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. In geval van fouten bij het opstellen van uw bestelling kan Streetstyle Interior Skills niet verantwoordelijk worden geacht indien het product niet kan worden geleverd. 

6. Levertijden
6.1. Algemeen
Streetstyle Interior Skills stelt alles in werking om de uitvoering van uw bestelling en de verzending per post, of persoonlijke aflevering, zo snel mogelijk af te handelen. De aangegeven levertijden, die op elke product pagina te vinden zijn, dienen slechts als indicatie en niet als bindende termijn. In geval van overmacht zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vertraging.

6.2. Ingang levertijd
De levertijd gaat in nadat het bedrag bij ons op de rekening is gestort, dit geldt voor bestellingen via onze Webshop, WhatsApp of Messenger. 


7. Retourrecht/herroepingsrecht
7.1. Algemeen
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na de annulering 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen.


7.2. Melden van retours
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u altijd Streetstyle Interior Skills eerst te informeren.
Dit doet u door een mail te sturen naar info@streetstyleinteriorskills onder vermelding van het artikel dat u wilt annuleren of retourneren.

Streetstyle Interior Skills heeft altijd het recht om een retourzending al dan niet goed te keuren. De producten die u retour stuurt dienen altijd in de originele, ongebruikte en onbeschadigde verpakking terug gestuurd te worden.

7.4. Terugbetaling
Wanneer de retourzending bij ons is ontvangen, krijgt u het volledige bedrag (van de order) inclusief verzendkosten gecrediteerd.
De terugbetaling gebeurt na ontvangst en controle van de retour gezonden producten, en alleen op het rekeningnummer waarmee de producten of diensten zijn betaald.

8. Verzenden

8.1. Verzendkosten:
Wij hanteren standaard verzendkosten, bij bestellingen via onze Webshop, WhatsApp, Instagram of Messenger, tenzij anders vermeld.


8.2. Pakket niet aangekomen of beschadigd
Streetstyle Interior Skills geeft haar pakketten af aan externe postbedrijven, zoals PostNL, DHL en DPD. Wanneer het pakket is afgegeven hebben wij geen invloed meer op het pakket. Dit betekend dat wanneer pakketten zoek raken, of beschadigd zijn, Streetstyle Interior Skills slechts in overleg kan gaan met de externe postbedrijven om een oplossing te zoeken, maar geen verantwoordelijkheid draagt voor de kwijtgeraakte of beschadigde pakketten.

9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan problemen met het transport of de weigering tot nakoming van een overeenkomst tussen ons en onze leveranciers.
Indien wij voorzien dat ten gevolge van overmacht de gesloten overeenkomst door ons in het geheel niet zou kunnen worden nagekomen, heeft Streetstyle Interior Skills het recht de overeenkomst ontbinden zonder dat de koper aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.